menu

UWOON en Stimenz voorkomen samen huurachterstanden

| door:

Woningcorporaties mogen iemand met twee maanden huurachterstand al uit huis zetten. UWOON werkt nu samen met maatschappelijk werkers van Stimenz om huurders met financiële problemen hulp te bieden. Deze vernieuwende aanpak wordt sinds september toegepast, en met succes.

Na zes weken huurachterstand bezoekt UWOON samen met Stimenz een huurder. Deze aanpak zorgt ervoor dat problemen eerder in beeld komen en dat er sneller en concretere afspraken worden gemaakt. De resultaten tot nu toe zijn positief: op een eerder moment goede begeleiding vanuit Stimenz, betere betalingsafspraken, het voorkomen van nieuwe schulden en minder zaken met huurachterstand naar de deurwaarder.

"Dankzij onze gezamenlijke aanpak helpen we mensen op een breed terrein en voorkomen we huisuitzettingen."

Door de crisis zijn meer mensen in financiële problemen geraakt. Maatschappekijk werker Mustafa Dogan van Stimenz probeert ze daar met begeleiding uit te krijgen. Dogan probeert de situatie eerst te stabiliseren: zorgen dat schulden niet verder oplopen. “Als het overzicht er eenmaal is, proberen wij afspraken met schuldeisers te maken. Zo voorkomen wij huisuitzetting en dat de schulden verder oplopen. Als mensen haalbare betalingsregelingen kunnen treffen, hoeven ze vaak niet naar de schuldsanering."

Regelmatig is geldgebrek niet het enige probleem van een huurder in financiële problemen. Een medewerker huurincasso van UWOON licht toe: “Daarom is de samenwerking met Stimenz zo goed: tijdens een gesprek komen vaak meerdere problemen op tafel. Soms treffen we schrijnende situaties aan. Dankzij onze gezamenlijke aanpak helpen we mensen op een breed terrein en voorkomen we huisuitzettingen. Ons contact met huurders in problemen is verbeterd en wij zien minder mensen met betalingsproblemen."

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stimenz: 088-7846464