menu

Sociaal Raadslieden adviseren cliënten Werkplein Activerum

| door:

Een alleenstaande moeder meldt zich in verband met diverse schulden bij het Werkplein Activerium.

Zij volgt een workshop bij het Activerium en komt daar in contact met de Sociaal Raadslieden die een onderdeel verzorgen van de workshop. Nadat zij samen met een vrijwilliger haar dossier op orde heeft gemaakt, wordt haar dossier bekeken. Hieruit blijkt dat zij een bijstandsuitkering van de gemeente Apeldoorn ontvangt. Uit de uitkeringsspecificatie blijkt dat er beslag op haar inkomen ligt. Maandelijks wordt er een bedrag van 90 euro op haar uitkering ingehouden door een deurwaarder vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen uit het verleden.
Beslag inkomen vervalt
Omdat er sprake is van een minimuminkomen is het beslag in haar situatie veel te hoog. Na berekening van de beslagvrije voet door de Sociaal Raadslieden, blijkt dat er helemaal geen ruimte voor beslag is. Sociaal Raadslieden voert hierover correspondentie met de deurwaarder. Deze erkent de fout. Het beslag komt te vervallen en de vrouw is zo weer in staat om in ieder geval haar maandelijkse  zorgpremie te kunnen voldoen.
Recht op zorgtoeslag
Wanneer verder wordt doorgevraagd over haar situatie, blijkt dat de vrouw in januari van het voorgaande jaar is gescheiden. Aangezien zij sinds dit moment een uitkering ontvangt, heeft zij een inkomen waarmee zij recht op Zorgtoeslag heeft. Met deze regeling was zij niet bekend. Een vrijwilliger, ingezet tijdens het spreekuur van het  Sociaal Raadsliedenwerk , helpt haar met de aanvraag. Ook over het voorgaande jaar kan zij nog haar recht laten uitbetalen.
Werken aan toekomst
Door de uitbetaling van dit recht met terugwerkende kracht, kan de vrouw ook haar achterstallige schuld bij de zorgverzekering voldoen. Op deze manier wordt voorkomen dat zij de bestuursrechtelijke premie moet gaan betalen, waardoor zij nog veel meer geld kwijt zou zijn.
De vrouw is blij dit te horen. Zij kan nu verder in het schulphulpverleningstraject bij het Activerium en werken aan een goede oplossing voor de toekomst.