menu

Sevil Dirim: 'In alles wat ik doe, zet ik de student centraal'

| door:

Het is 8 uur. Sevil Dirim, schoolmaatschappelijk werker op Aventus, wil net aan haar kop koffie beginnen wanneer er op de deur wordt geklopt. Een docent steekt zijn hoofd om de hoek. "Heb je even?" vraagt hij. "Het gaat niet goed met deze student."

"Dit gebeurt me wekelijks", zegt Sevil. "Voordat de dag goed en wel begonnen is, heb ik de eerste aanmelding al." Die dynamiek is precies wat haar zo aantrekt in het werk. "Mijn dagen lopen nooit zoals ik ze vooraf heb gepland. Dat maakt dat elke dag een verrassing is."

Soorten aanmeldingen

"Studenten komen om ontzettend veel redenen bij mij terecht. Aventus heeft studenten die gemiddeld tussen de 16 en 30 jaar zijn. Zij hebben te maken met allerlei soorten problematiek: ze zitten niet lekker in hun vel, hebben financiële zorgen, een verkeerde opleidingskeuze gemaakt, problemen in de thuissituatie, op straat gezet door hun ouders, gedoe met hun studiefinanciering... Aan het begin van het opleidingsjaar hebben we vaak ook te maken met studenten die hun boekengeld niet kunnen betalen. Daar moet dan een oplossing voor worden gevonden, want anders kunnen de studenten hun vakken niet volgen...met alle gevolgen van dien."

"Ons hoofddoel is te zorgen dat studenten met een diploma van school gaan. Daarmee hebben ze een startkwalificatie waarmee ze verder de arbeidsmarkt op kunnen."

Minder schooluitval

Sinds 2009 is het schoolmaatschappelijk werk van Stimenz aanwezig op mbo-school Aventus. "Eerst alleen in Apeldoorn, inmiddels ook op de locaties in Zutphen en Deventer", verklaart Sevil. "Ons hoofddoel is te zorgen dat studenten met een diploma van school gaan. Daarmee hebben ze een startkwalificatie waarmee ze verder de arbeidsmarkt op kunnen." De aanwezigheid van het schoolmaatschappelijk werk heeft effect: minder studenten stoppen voortijdig met hun studie. "De studenten die wel uitvallen, zijn vaak niet bij ons bekend. Daarom is het ook zo belangrijk dat er tijdig gesignaleerd wordt wanneer het mis dreigt te gaan met een student. Dan kan het schoolmaatschappelijk werk erbij betrokken worden. Ik ben dus heel blij met docenten die om 8 uur ’s morgens bij mij staan," zegt Sevil, "want door die samenwerking vergroten we de kans dat de student zijn of haar opleiding haalt."

Vroegtijdig bijsturen

Er is ook een breder, maatschappelijk belang: "Jongeren zijn goed te motiveren. Ze zijn nog wendbaar. Met extra ondersteuning of een goede doorverwijzing kunnen we hen weer op weg helpen. Vroegtijdig bijsturen helpt problemen op latere leeftijd te voorkomen."

"Vroegtijdig bijsturen helpt problemen op latere leeftijd te voorkomen."

Onafhankelijke begeleiding

Sevil is gepassioneerd over haar werk. "Het helpt studenten vaak te weten dat ik wel óp, maar niet vóór Aventus werk. Het schoolmaatschappelijk werk is onafhankelijk. Dat maakt de vertrouwensrelatie makkelijker en de mogelijkheden groter: Stimenz heeft een heel netwerk van sociaal werkers. Er zijn korte lijnen om door te verwijzen en van elkaars expertise gebruik te maken."

Gezamenlijke aanpak

"In mijn werk maak ik mooie momenten mee. Zo had ik te maken met een studente, Anna*, die door haar mentor bij mij werd aangemeld. Anna was veel afwezig. Ze wilde niet meer naar school, want ze werd gepest. Ik heb haar aangegeven dat wegblijven, hoe begrijpelijk ook, geen optie is. Ze was leerplichtig, dus dat zou haar situatie alleen maar moeilijker maken. Tegelijkertijd heb ik alles op alles gezet om haar weer veilig naar school te laten gaan. Hierbij is nauwe samenwerking geweest tussen het schoolmaatschappelijk werk, de mentor, de zorgcoördinator, Anna en haar persoonlijke netwerk. Juist door deze gezamenlijke aanpak hebben we Anna kunnen helpen: inmiddels gaat ze weer met plezier naar school. Dat is precies waar ik dit werk voor doe!"

*Omwille van de privacy is de naam Anna gefingeerd.