menu

Sociaal werker Hélène Mook: 'We moeten creatief zijn, signalen opvangen en aansluiten bij trends'

| door:

Sociaal werker Hélène Mook houdt vanaf januari 2015 wekelijks een inloopspreekuur voor inwoners/patiënten in huisartsenpraktijk Dieleman in Hoenderloo. Mensen kunnen hier terecht met vragen op het gebied van welzijn en zorg.

Binnenkomend, krijg je de indruk van een open praktijk, met kleurige schilderijen aan de wand en een mooie grote tropische plant sierend in het midden. De kamers van Hélène Mook en huisarts Martin Dieleman grenzen aan elkaar.
Hélène houdt wekelijks een inloopspreekuur in de huisartsenpraktijk. Het 'ontzorgt' zowel inwoners als de huisarts. Hélène is al lange tijd werkzaam in de dorpen, kent veel mensen en weet vanuit haar netwerk snel de weg te vinden (bijvoorbeeld naar het maatschappelijk werk). Gedreven en enthousiast biedt ze hulp en ondersteuning. "Mensen komen er soms zelf niet meer uit, waarbij de problematiek zich opstapelt. Ik kan dan een helpende hand bieden, ze uit het sociaal isolement halen en weer tot actie brengen. Dit is ook zo ontzettend fijn aan het werk dat ik doe. Ik kan echt wat bijdragen; dat geeft voldoening en energie."

Brede inzet

Ze zet zich breed in: van het ondersteunen van kleinere, praktische zaken als het aanvragen van een personenalarmering of het maken van een afspraak met het Wmo-loket tot het regelen van uitgebreidere, persoonlijke hulp.

Zo had Hélène het verzoek van de huisarts gehad om bij een mevrouw langs te gaan. Ze had last van haar ogen, maar had hierbij ook eigenlijk weinig energie en moeite met het doorkomen va de dag. Ze was in het algemeen wat zorgmijdend.

"De huisarts vindt het dan moeilijk in te schatten hoe zo’n mevrouw er thuis bij zit. Door nu langs te gaan, kan ik ook kijken hoe de thuissituatie is. Ze was nog heel goed bij en vertoonde geen enkel teken van vergeetachtigheid. Het huis maakte wel een wat verwaarloosde indruk. Dit kan komen doordat ze niet meer zo goed ziet, maar daarbij is ze zelf ook niet meer in staat om bijvoorbeeld een trap te pakken voor het schoonmaken. Waarschijnlijk is het dan ook een combinatie van meerdere factoren.
 

Sociale omgeving in kaart brengen

Tijdens mijn bezoek neem ik dan echt even de tijd en breng haar sociale omgeving ook in kaart. Ze heeft geen familie in de directe omgeving. Haar buren houden haar altijd wel wat in de gaten en kunnen haar zonodig ergens naartoe brengen.    

'Het inschakelen van de Hoenderloo Groep is meteen goed voor de integratie van de jongeren in het dorp. Het brengt jong en oud met elkaar in contact'

In de loop van het gesprek pols ik dan wat ze ervan denkt; of ze het toch fijn zou vinden als ze wat geholpen wordt in het huis. Samen gaan we na wat ze nog wel kan. Ze is niet heel actief meer en komt ook langzaam met de dag op gang. Ik heb nu in gang gezet dat er binnenkort een Wmo-consulent komt voor een keukentafelgesprek, waar ik ook bij zal zitten.
Ook heb ik voorgesteld om voor het opknappen van de tuin hulp te vragen aan de tuinafdeling van de Hoenderloo Groep (onderdeel van Pluryn). Dit is meteen goed voor de integratie van de jongeren in het dorp en brengt zo ook jong en oud met elkaar in contact.

'Contact vanuit haar eigen achtergrond kan een aanzet zijn tot het doorbreken van het sociaal isolement' 

Van de huisarts had ik ook vernomen dat ze een oorlogsverleden had. Omdat ik zelf jarenlang voor Stichting ‘40-’45 heb gewerkt, ben ik vertrouwd met de oorlogswetten. Misschien dat ze ook in aanmerking zou kunnen komen voor een WUV (Wet Uitkering Vervolgden). Via deze uitkering zou bijvoorbeeld extra geld kunnen worden vrijgemaakt voor huishoudelijke hulp, waar ze via de Wmo waarschijnlijk standaard 1,5 uur voor krijgt.  
 

Doorbreken sociaal isolement

Ik heb contact opgenomen met een stichting, gericht op mensen met haar achtergrond, en de situatie uitgelegd. Binnenkort zal een maatschappelijk werker van hen langskomen. Omdat ze ook vrij eenzaam is, kan er dan ook gekeken worden of vrijwilligers vanuit deze organisatie haar kunnen bezoeken. Zo kan ze dan contact hebben vanuit haar eigen achtergrond, wat een aanzet kan zijn tot het doorbreken van het sociaal isolement.  

'We moeten vooral creatief denken en aansluiten bij de voorzieningen die er al zijn. Per locatie, dorp, wijk, dien je een strategie te ontwikkelen'

Zo zie je maar wat één verzoek allemaal in gang kan brengen, wat anders verborgen zou kunnen blijven. Je moet in zo’n geval toch op maat kijken. Ik luister naar de signalen en kijk naar de trends die er zijn. Hierbij kan er zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van wat er al is, want er zijn vaak al genoeg voorzieningen/activiteiten. Het is dan vaak niet nodig om een geheel nieuw collectief op te zetten.

Strategie ontwikkelen

We moeten dus vooral creatief denken. Wat is een manier om goed aan te sluiten? Dat is nu, in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij participatie en zelfredzaamheid voorop staan, van extra belang.
Er alleen zijn in wijken, dorpen is niet voldoende. Per locatie, dorp, wijk, dien je een strategie te ontwikkelen: hoe zorg je nou dat mensen weten wie je bent, wat je doet, wat ze kunnen komen halen, en wat ze zelf ook nog kunnen doen?
De zorgteams in dorpen onderkennen het belang ervan ook. Het is nog betrekkelijk nieuw, maar je ziet dat we elkaar goed weten te vinden, dat we een systeem hebben en dit soort dingen delen met elkaar. Dan zie je 'kijk dit werkt'. 

'Welzijn op recept' is een project van een jaar. Aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats. Natuurlijk hoop ik op doorgang. Het toont nu in elk geval al aan dat het ook heel veel cliëntondersteuning betreft, wat volgt vanuit de vragen van de huisarts en vanuit de trends die er zijn."

Inloopspreekuren Apeldoornse dorpen

Hélène Mook houdt in de volgende vier Apeldoornse dorpen inloopspreekuren, waar inwoners terechtkunnen met vragen over welzijn en zorg:

  • Hoenderloo: elke woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur, in huisartsenpraktijk Dieleman aan de Heldringsweg 1
  • Beekbergen: elke donderdag van 12.30-14.30 uur, in Gezondheidscentrum De Papenberg aan de Loenenseweg 1
  • Loenen: elke dinsdag van 13.30-14.30 uur, in huisartsenpraktijk Loenen aan de Cornelis Hendrixstraat 51a
  • Uddel: elke woensdag van 13.30-15.30 uur, in de Koningin Wilhelminahof aan de Essenkamp 35

Meer weten