menu

Buurtonderzoek

| door:

“In de meeste straten en buurten leven bewoners rustig samen of wat anoniem naast elkaar. Maar soms is het ook lastiger...

Op verzoek van een wooncorporatie, de stadsdeelregisseur zorg (voorzitter sociaal wijkteam) en de stadsdeelmanager doe ik een buurtonderzoek in een straatje in de Vogelbuurt (sociaal zwakkere buurt). De aanleiding is ernstige overlast door een familie in afgelopen jaren. Deze overlast uitte zich onder andere in verbale agressie en ernstige intimidatie van andere buurtbewoners. Van de 20 woningen in dit straatje hebben er afgelopen jaar 11 nieuwe bewoners gekregen. Dit was geen toeval. De betreffende familie is intussen om deze en ook andere redenen gedwongen verhuisd. Dat is nu enkele maanden geleden en de rust lijkt wedergekeerd.
 
In overleg met de bovengenoemde samenwerkingspartners is afgesproken dat ik in deze straat een buurtonderzoek ga doen. Ik ga persoonlijk bij iedereen langs om kennis te maken en te horen hoe zij het wonen in hun buurtje nu ervaren. Hebben ze contacten met elkaar? Zo ja, hoeveel en op welke wijze? Helpen ze elkaar bij kleine of grotere (zorg)vragen? En zo nee, is er behoefte aan meer contact en verbindende activiteiten? Waar denken de mensen dan bijvoorbeeld aan, en willen ze zich daar dan ook voor inzetten?

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoekje kijken we samen verder wat er gewenst en eventueel nodig is aan verdere inzet en ondersteuning.”