menu

“Dus u heeft een probleem. Wilt u meewerken aan de oplossing?”

| door:

"Soms weten mensen niet eens dat ze een conflict hebben met hun buren”, zegt Theo Quist, coördinator buurtbemiddeling. Hoe dat kan? “Ieder heeft zijn eigen waarheid, gebaseerd op de eigen achtergrond, overtuigingen en kijk op de situatie. Als buurtbemiddelaars kiezen we daarom nooit partij. Wij luisteren zonder oordeel. Dat is de kracht van wat we doen.” 

Wat doen buurtbemiddelaars dan?

“Mensen vanuit alle lagen in de samenleving komen bij ons wanneer ze een burenconflict hebben. Ze melden zichzelf aan, of komen bij ons via politie, gemeente, vluchtelingenwerk of woningcorporaties. Als coördinator beoordeel ik deze aanvragen, want we nemen niet alles aan. Wij behandelen geen conflicten waarbij verslaving, geweld of psychische problematiek een rol speelt, of bij problemen die zich afspelen in de familiaire sfeer. Dan verwijs ik mensen door.”

En als je een aanmelding wel in behandeling neemt?

Dan is mijn eerste vraag of degene met het probleem wil meewerken aan een oplossing. Die bereidheid is nodig om verder te kunnen. Natuurlijk luister ik naar het verhaal. Tegelijkertijd vraag ik ook wat mensen zelf al hebben geprobeerd. Wanneer mensen nog niet zelf met hun buren hebben gepraat, stimuleer ik hen om dat eerst te doen. Vaak lost dat al veel op.

"Mijn eerste vraag is of degene met het probleem wil meewerken aan een oplossing. Die bereidheid is nodig om verder te kunnen."

Wanneer de partijen er zelf niet uitkomen, kunnen twee buurtbemiddelaars de zaak oppakken. Deze opgeleide vrijwilligers gaan eerst in gesprek met de afzonderlijke partijen. Daarna kan er een buurtbemiddelingsgesprek plaatsvinden. Dat vindt altijd plaats op neutraal terrein.

Hoe gaat zo'n gesprek?

Om ervoor te zorgen dat het gesprek netjes verloop, zijn er een aantal regels: elkaar laten uitpraten, niet meteen oordelen, alles is vertrouwelijk, telefoon uit, naar elkaar luisteren. De bemiddelaars bewaken die regels en brengen zo het gesprek tussen de buren weer op gang. Een oplossing geven ze niet – de ervaring leert dat die vaak vanzelf komt, wanneer mensen echt bereid zijn naar een oplossing te zoeken.

"Vaak ontstaat er tijdens het gesprek meer begrip voor de situatie van de ander."

Wat maakt iemand een goede buurtbemiddelaar?

Een goede buurtbemiddelaar staat neutraal in het conflict, kan goed afstand nemen, heeft relativeringsvermogen, durft fouten toe te geven en komt afspraken na.

Wat is het succes van Buurtbemiddeling?

Wij zetten de burger zelf aan het werk. Buurtbemiddeling is slechts een middel om de communicatie tussen buren weer te herstellen. Ik zeg ook tegen mensen: “Het is úw probleem, u mag het zelf oplossen en u kunt daar hulp bij krijgen”. Mensen leren daardoor zelf omgaan met hun problemen. Dat heeft uiteindelijk veel grotere effecten dan dat ene burenconflict.”