menu

Huisarts Dieleman: 'Hulpverlening op maat is een lopend proces'

| door:

In de praktijk van huisarts Martin Dieleman kunnen inwoners/patiënten elke woensdag terecht op het inloopspreekuur ‘Zorg en welzijn’ van sociaal werker Hélène Mook van Stimenz.
Het is een goede samenwerking, waarbij Dieleman aangeeft dat het zowel hem als de patiënt/inwoner ontzorgt. Het neemt tijdrovend werk uit handen en maakt hulpverlening op maat mogelijk. Stimenz sprak met huisarts Martin Dieleman over zijn ervaringen met het inloopspreekuur en zijn kijk op Welzijn Nieuwe Stijl.


De samenwerking is tot stand gekomen vanuit voorbereidende gesprekken met de gemeente. De dorpsraad in Hoenderloo was zich aan het oriënteren op een zorgteam: hoe gaat dit er uitzien en wat moeten we nu regelen in Hoenderloo? Samen met de dorpsraad en een vertegenwoordiging van Stimenz zat Dieleman als huisarts aan tafel met de gemeente. Hierbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we elkaar nu goed vinden?

"Er kwam ter sprake dat er een inloopspreekuur was in het dorpshuis, maar dat dit eigenlijk niet zo goed liep. Ik heb toen aangegeven dat ik me kon voorstellen dat de gang vanuit de dokter makkelijker, en misschien logischer is. Er is maar één huisarts en één praktijk in Hoenderloo, dus dat maakt het makkelijk en geeft ook vertrouwen voor mensen. Zo is er op proef hier in de praktijk een ruimte voor het inloopspreekuur gekomen."

Laagdrempelig

Het zijn brede vragen waarbij hij doorverwijst naar het inloopspreekuur. Zo kan het gaan over het aanpakken van praktische zaken als het regelen van een briefje voor een rijbewijs, of het aanvragen van een traplift in huis. Het kan ook een situatie betreffen waarbij hij vermoed dat de gemeente hierin iets zou kunnen  betekenen; dit geldt dan met name voor oudere mensen die graag thuis willen blijven wonen. Hiermee wordt dan meteen getoond dat de gemeente haar zorgplicht serieus neemt

"Zo zijn er mensen die zich zorgen maken of ze nu wel of niet thuiszorg (en dan met name huishoudelijke zorg) kunnen krijgen. Hélène kan dan gemakkelijk even bij de mensen thuis komen kijken en een inschatting maken of er nu wel of niet meer moet gebeuren en wat de gemeente nu wel of niet hierin kan betekenen. Hiermee wordt dan meteen getoond dat de gemeente haar zorgplicht serieus neemt."

'Als je kijkt naar zorg en gemeente, kun je constateren dat die elkaar hier goed weten te vinden'

Het gemak van het inloopspreekuur is dat het laagdrempelig is. Mensen kunnen er direct even binnenlopen om iets te bespreken.
"Het werkt veel fijner en beter dan dat mensen bijvoorbeeld een anoniem telefoonnummer krijgen om naar de gemeente te bellen. Ik denk dat het face-to-face contact dan heel zinnig en belangrijk is. Ik heb ook de indruk dat mensen het prettig vinden en elkaar ook op de hoogte brengen van dit inloopspreekuur." 

De samenwerking met Hélène Mook loopt heel goed. De kamers grenzen aan elkaar, waardoor het contact ad-hoc en vlot kan verlopen. Zo loopt hij makkelijk even bij Hélène binnen of trekt zij hem even aan de jas.

Winst in tijd en leveren van maatwerk

Er is altijd al goed contact met het zorgteam geweest. De lijnen zijn kort. "Zo heb ik altijd al goed contact met bijvoorbeeld de thuiszorg gehad, waarmee ik eens in de zoveel tijd om tafel zat. Maar nu is het een meer overkoepelend, strategisch ingericht overleg. Het kernteam bestaat uit de gemeente, Hélène en ik, waarbij er op uitnodiging mensen bij gevraagd kunnen worden. We weten elkaar allemaal goed te vinden."

Het korter en overzichtelijk houden van lijnen is winst, in tijd en voor het leveren van beter maatwerk. "Het is voor de gemeente fijn is als ze een huisarts in de buurt hebben om navraag bij te doen en vice versa. Wanneer ik het idee heb dat het toch een wat bijzondere situatie betreft en ik dit ook kan toelichten, kun je ook beter maatwerk leveren. Een van dingen waarvan je dan ook kunt stellen dat het een voordeel van de transitie is, is dat we in theorie beter maatwerk moeten kunnen leveren omdat we dichter op de patiënt/cliënt zitten. Hopelijk gaat er uiteindelijk minder tijd, papier verloren en is er winst in het beperken van het bureaucratische gebeuren."


'Zorg ervoor dat mensen weten wat er voor voorzieningen/mogelijkheden zijn. Ook daar kun je maatwerk leveren'

In het kader van zelfredzaamheid en participatie richt de ondersteuning van Hélène zich ook op het gebied van mantelzorg. Er start binnenkort een pilot hiervoor.
"In een dorp als Hoenderloo bestaat al een brede vorm van mantelzorg (waaronder ook wijkbewoners, buren die elkaar helpen). Ondersteuning hierbij is denk ik altijd zinnig.  Er zijn genoeg mantelzorgers die nog niet weten wat er allemaal bestaat aan mogelijkheden voor hulp/ondersteuning bij het verlenen van mantelzorg.
Je moet er dan ook in het algemeen zorg voor dragen dat mensen weten wat er voor voorzieningen/mogelijkheden zijn, wat er allemaal al bedacht is; daar is winst te behalen. En ook ik dien hiervan als huisarts op de hoogte te zijn, want ook ik weet niet altijd precies wat wel of niet beschikbaar is. Ook daar kan je maatwerk leveren. Dat is een lopend proces."

Op de goede weg

Omdat Hoenderloo te maken heeft met een sterke vergrijzing, is het een uitdaging om ervoor te  zorgen dat het aantrekkelijk is om daar te blijven wonen. “Hierbij is het van belang om, in elk geval, het gevoel weg te nemen bij mensen dat in het dorp alle voorzieningen verdwijnen. Dat mensen weten dat er genoeg mogelijkheden zijn en er zorg voor wordt gedragen dat ze hier rustig kunnen blijven wonen op hun oudere dag. Hierbij wil ik, op de lange termijn, bijvoorbeeld ook nog contact zoeken met de woningbouwvereniging.
We zijn op de goede weg. Hier in Hoenderloo werkt het in elk geval goed. Het is hier heel overzichtelijk, er is één dorp, één praktijk, dus dat sluit makkelijk op elkaar aan. Als je kijkt naar zorg en gemeente, kun je constateren dat die elkaar goed weten te vinden. Er ligt zo een mooie basis om te kijken hoe dat verder gaat."

U kunt terecht op het inloopspreekuur in Hoenderloo: elke woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur, in huisartsenpraktijk Dieleman aan de Heldringsweg 1.

Meer weten